Ung kulturutövare? Sök landstingets kulturstipendium!

Ungdomar i Uppsala län har möjlighet att söka kulturstipendier inom konstområdena dans, film, konst, litteratur, musik och teater. 

Kulturnämnden vid landstinget i Uppsala län delar årligen ut ett antal kulturstipendier för unga.
Stipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra ungdomar som lägst fyller 13 år och som högst fyller 20 år under året. Stipendiet kan sökas av eller föreslås till ungdomar som bor eller har sin skolgång i Uppsala län. Stipendiet kan också sökas av eller föreslås grupper av ungdomar.

Stipendierna är på 5 000 kr per individ och 10 000 kr per grupp. Den årliga totala stipendiesumman är 50 000 kr.

Här kan du läsa mer om landstingets kulturstipendier för unga

Här hittar du ansökningsblanketten