Sök stipendium

Du som går i gymnasiet i Uppsala: sök Prins Gustafs Stiftelses stipendium!

Stiftelsen delar ut medel till elever vid Uppsalas gymnasieskolor, förra året avsattes 600 000 kr för detta! Passa på att sök innan 5 oktober!


Stiftelsens uppgift är att ge stipendier till gymnasieungdomar som kommer från familjer som har det sämre ekonomiskt ställt. Stiftelsen tittar också på andra saker. Du bör ha goda studieresultat eller kunna visa att du kämpar för att förbättra dina studieresultat. Det kan också handla om att du exempelvis är engagerad i en förening eller ungdomsorganisation. Detta kan påverka om du kan få ett stipendium eller inte. Det är därför viktigt att du skriver om sådant i din ansökan. Berätta gärna kort vad du vill använda stipendiepengarna till.


Läs mer här!