Sök kulturstipendium senast 15 februari

Kulturnämnden vid Region Uppsala delar årligen ut ett antal kulturstipendier till ungdomar. Stipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra ungdomars insatser inom olika konstområden, som litteratur, film, dans, konst, musik och teater.

Stipendium kan tilldelas ungdomar som bor eller har sin skolgång i Uppsala län och som lägst fyller 13 år och som högst 20 år under året. Stipendiet kan även tilldelas grupper av ungdomar. Stipendiet är sökbart av individer/grupper. Det är också möjligt att föreslå individer/grupper för stipendium. Den årliga totala stipendiesumman är 50 000 kr. Antal stipendier kan variera då individer tilldelas stipendium på 5 000 kr och grupper 10 000 kr. Stipendierna kan variera mellan de olika konstområdena. Ansökan/förslag på stipendiater ska ske/lämnas på särskild blankett.

Sista ansökningsdag är 15 februari!

Läs mer här!