Nu närmar sig öppnandet av allaktivitetshuset som flyttat till nya lokaler i Fyrislund.

För att ge huset ett nytt och spännande namn, vänder sig kommunens fritidsenhet till alla ungdomar i årskurs 6-9 i Uppsala. Alla är välkomna att lämna förslag och i december meddelas vinnaren.

Namnkampanjen inleds den 29 november och avslutas den 13 december. En jury bestående av Rickard Malmström (MP), Peter Gustavsson (S), Gunilla Sjöblom, Robin French och Tuija Kulma utser vinnaren innan jullovet börjar. Den som vinner får bjuda med sin klass på en heldag med instruktörer i huset!

– Det är ungdomarnas hus, och det är viktigt att de får vara med och namnge det, säger Gunilla Sjöblom, Uppsala kommuns fritidschef.

 

Klicka här för att lämna in ditt namnförslag