Vad tycker du som är ung?

Var med och forma framtidens Uppsala!

Det är du som är ung idag som är framtiden. Det är du som ska leva i det Uppsala vi bygger idag. Låt oss därför göra det tillsammans. För vem vet bättre än du vilket samhälle du vill leva i? Och vem är bättre på att hjälpa oss att bygga det – än just du?

Under 2018 tar kommunen fram ett nytt Barn- och ungdomsprogram och en handlingsplan för genomförande. I programmet ska vi bestämma målen för framtiden och i handlingsplanen ska vi beskriva vad vi behöver göra för att nå dem. Barn- och ungdomsprogrammet handlar bland annat om hur vi kan ge dig som ung större inflytande över ditt liv i Uppsala.

Mer information om programmet hittar du här!