Kulturstipendier för unga

Nu är det dags att söka Region Uppsalas kulturstipendium för unga!  

Stipendierna delas ut till ungdomar inom konstområdena:

  • Dans
  • Film
  • Konst
  • Litteratur
  • Musik
  • Teater

Kulturnämnden vid Region Uppsala delar årligen ut totalt 50 000 kr för att stödja och uppmuntra unga kulturutövare i länet. Grupper av ungdomar kan även söka stipendiet. Du som söker ska vara 13 - 20 år (eller fylla det i år), samt vara bosatt eller gå i skolan i Uppsala län. Utomstående kan även rekommendera ungdomar eller grupper de tycker förtjänar stipendiet.

  • 5 000 kr per person
  • 10 000 kr per grupp

Ansökan ska lämnas senast 15 februari. 
Läs mer på: www.regionuppsala.se/kultur/bidrag