Kontakt

Kubik Uppsala drivs av kulturförvaltningens stab och stadsbyggnadsförvaltningen föreningsstöd inom Uppsala kommun. Tjänstepersoner som arbetar med barnkultur och föreningsstöd utgör hemsidans redaktion. Kontakta gärna någon från redaktionen om du har frågor om webbsidan eller dess innehåll.

Kim Isaksson

Fritidssekreterare
018-727 17 48
Kim.Isaksson@uppsala.se

Susanne Frick

Kultursekreterare
018-727 83 35
susanne.frick@uppsala.se

 

Karin Sundequist

Strateg barnkultur
018-727 17 68
karin.sundequist@uppsala.se

Runa Krehla

Strateg barns och ungas fria tid
018-727 17 59
runa.krehla@uppsala.se

Ewa Wennmark

Fritidsstrateg
018-727 15 84
ewa.wennmark@uppsala.se

Kubik Uppsala

Gemensam brevlåda
kubik@uppsala.se