Pumphuset, en gång Uppsalas vattenverk, nu en informations- och mötesplats med utbildningsstationer för skolelever. Under 2016-2017 har Pumphuset genomgått en förvandling.

Under hösten 2017 öppnar Pumphuset. Då kan även skolklasser komma på studiebesök på Pumphuset.

Hemsida