Uppsala universitets myntkabinett är en av Sveriges främsta mynt- och medaljsamlingar. 

Totalt innehåller samlingen idag närmare 40 000 föremål. Framför allt är samlingen rik på sällsynta och ovanligt välbevarade svenska mynt och medaljer.

Hemsida