Järnvägen kom till Sverige i mitten på 1800-talet. Den allra första normalspårslinjen för allmän trafik öppnades i Närke 1856. Uppsala fick järnväg från Stockholm i form av norra stambanan 1866. 1876 öppnades smalspåret Uppsala-Länna, med den klassiska spårvidden 891 mm, som togs i bruk den 5 november.

Upsala-Länna Jernväg passerar genom ett varierat och betagande landskap — över Uppsalaslätten, genom den täta Vedyxaskogen, ut i det öppna landskapet söder om Funbo kyrka, och slingrar sig sedan efter de inbjudande sjöarna Trehörningen, Lötsjön och Långsjön, innan den typiskt trollska roslagsskogen passeras före slutstationen Faringe. 

Hemsida