Medicinhistoriska museet speglar läkekonst från äldsta tid till nutid. På två våningsplan finns instrument, apparater och berättelser från de flesta av läkarvetenskapens specialiteter. Här berättas om apotekens, Akademiska sjukhusets, psykiatrins och sjuksköterskornas historia.

Medicinhistoriska museet är inrymt i en byggnad från år 1900, i Ulleråkersområdet i Uppsalas södra delar. Arkitekt var Axel Kumlien. Ulleråker var vid denna tid var Sveriges största psykiatriska sjukhus. Huset byggdes för att inrymma administrationen med samlingssal på bottenplanet och en överläkarvåning på det övre planet. 

Hemsida