Fredens Hus är ett modernt och upplevelsebaserad museum om fred och mänskliga rättigheter. 

Sedan starten 2006 verkat för att bli ett pedagogiskt centrum där utställningar om aktuella teman och pedagogiska övningar med praktiskt innehåll utgör kärnan av verksamheten. Efter flytten från mindre lokaler och byte av namn från Fredsmuseum till Fredens Hus under 2011 har verksamheten vuxit kraftigt. Flera nya utställningar och pedagogiska övningar har producerats. Årligen deltar runt 20 000 barn och ungdomar i någon av de drygt 700 klass- och gruppaktiviteter som genomförs i hela Sverige.

Fredens hus erbjuder:,

  • Utställningar; permanenta och tillfälliga utställningar.
  • Pedagogisk verksamhet i och tillsammans med skolor.
  • Ungdomsverksamhet i form av aktiviteter i egna lokaler och på skolor, fritidsgårdar med mera.
  • Folkbildningsverksamhet i form av föreläsningar, filmvisning m.m.

Hemsida