Uppsala universitetsbibliotek är ett av Nordens äldsta och största forskningsbibliotek. Biblioteket grundades av Gustav II Adolf år 1620 och han donerade även de första samlingarna. När det gamla universitetsbiblioteket blev för litet beslutades att uppföra en större byggnad som kunde inrymma universitetets stora samlingar. 1841 stod Carolina Rediviva klar.

Besök Carolina Redivivas utställningssal med smakprov ur bibliotekets stora samlingar från flera århundraden. Här visas sällsynta, värdefulla och helt unika verk. Universitetsbiblioteket arrangerar fler tillfälliga utställningar både på Carolina Rediviva och på ämnesbiblioteken runt om i Uppsala. I biblioteket finns stora värdefulla samlingar och helt unika verk. Vi visar en del av dem i våra utställningar. 

Hemsida