I Vasaparken finns en naturlekplats för lek och lärande med bland annat gung- och klätterställningar, sandlådor och en motorikbana. I parken finns också stora gräsytor, en damm och det biologiska museet Biotopia.