I Stadsträdgården finns en lekplats med söderhavstema. Här hittar du bland annat

  • klätterställningar
  • lek- och gungdjur
  • rutschbana
  • lekhus