I Kapellgärdsparken finns en lekplats med linbana, gungor och klätterställningar. Här finns också en skateboardpark med hinder och ramper.