Vid lekplatsen i Järlåsa finns bland annat

  • gungställning
  • sandlåda
  • lekhus med rutschbana och klätterställning. 

Intill lekplatsen hittar du också bord och grill