I Eriksbergsparken finns en lekplats med bondgårdstema. Här kan du

  • Besöka den lilla ladan
  • Åka traktor
  • Träffa hästar och kor av trä i hagen.