Webbplatsen

Fråga: Vad är Kubik Uppsala?

Svar: Kubik Uppsala är Uppsala kommuns webbaserade tjänst där du hittar aktiviteter för barn och unga mellan 0-25 år. 

Webbplatsen Kubik Uppsala skapades 2009 för att synliggöra kulturlivet i Uppsala för barn och unga. Under 2013 lyftes även fritidsaktiviteter in i utbudet, där fria grupper, institutioner och föreningar presenterar sin verksamhet och aktiviteter.

Efter att webben byggdes om 2016 kan man ännu enklare söka fram vad som händer i helgen, få tips om spännande kurser eller upptäcka ett helt nytt intresse!

Nya Kubik Uppsala har även en webbsida bara för pedagoger, där det är enkelt att söka efter kulturprogram för förskola och skola eller hitta inspiration i arbetet med kultur i undervisningen. Den hittar man på www.kubikuppsala.se/pedagog.

 

Färger

Fråga: Vad signalerar de olika färgerna på Kubik Uppsala?

Svar: Startsidan Kubik Uppsala riktar sig till allmänheten och Kubik Uppsala pedagog till pedagoger i kommunen. För att tydligt visa vilken sida man befinner sig på och vilka evenemang som riktar sig till vilken målgrupp så har vi valt att färgkoda Kubik. Blå färg signalerar Allmänhet och röd färg Pedagog. 


Textstorlek

Fråga: Jag har svårt att läsa texten på Kubik Uppsala på grund av att den är för liten. Går den att göra större?

Svar: Textstorleken kan i de flesta moderna webbläsare ändras genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. Det går också att ändra textstorlek i webbläsarens meny ”Visa” och sedan ”Textstorlek” alternativt ”Zoom”.

 

Att söka efter en aktivitet

Fråga: Hur söker man efter en aktivitet?

Svar: Du kan söka efter en aktivitet utifrån följande alternativ:

  • Sök efter en aktivitet som riktar sig till en viss målgrupp
  • Sök efter en aktivitet som inträffar under ett visst lov
  • Sök efter en aktivitet som inträffar ett särskilt datum
  • Sök efter en aktivitet efter kategori, som t. ex. dans, bollsport eller IT. 
  • Sök efter en aktivitet genom att skriva in sökord/text som till exempel ett namn på en viss plats, teatergrupp eller liknande. 

Välj först hur du vill söka och klicka sedan på det alternativ du väljer. Svaren du får hamnar automatiskt i den ordning de inträffar. Det som inträffar tidigast hamnar överst och så vidare. Du kan även kombinationssöka, alltså till exempel söka på teater på en plats som har handikapphiss. För att rensa dina valda kriterier trycker du på knappen "rensa filter". 

 

Att lägga in en aktivitet

Fråga: Hur lägger man in en aktivitet?

Svar: Gå in på ”lägg till aktivitet” längst till höger i menyraden på Kubik Uppsala. Fyll sedan i informationen enligt instruktionerna. Fälten med * framför är obligatoriska.