Aktiviteter under pågående pandemi

Alla arrangörer följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för aktiviteter och evenemang. Det innebär bland annat att:

  • Möjligheter ges till god handhygien.
  • Aktiviteter sker i mindre grupper och ofta utomhus.
Om du inte är frisk – stanna hemma från aktiviteten!

Den 6 maj bjöd Uppsala kommun tillsammans med Rädda barnen i Uppsala in till ett möte med smittskyddsenheten på Region Uppsala för att diskutera hur arrangörer kan genomföra sommarlovsaktiviteter trots pågående pandemi.

Läs mötesanteckningarna här.