Fritid Uppsala, Sävja fritidsgård erbjuder ungdomar i högstadiet till fantastiska aktiviteter efter skoltid. fritidsledarna bjuder på spontana aktiviteter liksom pingis, kortspel, film, fika, tv-spel, musikstudio med mera.

  • Måndagar och Fredagar 15.00-18.00

För mer information kontakta arrangör.