Gerlög, Öpir och Balle är några av de namn som finns på runstenar. Vilka var dessa människor? Vi berättar om runor och lär oss hur man tyder runstenar.

För mer information kontakta arrangör.