På Trägnagarna liten grupp får du slöjda med extra stöd i liten grupp. Hos oss får du till exempel snickra, sy, måla och tälja. Slöjdgruppen är en grupp för barn 8-15 år med funktionsnedsättning, eller som är i behov av extra stöd. Efter kursen ges möjlighet att fortsätta i Trägnagarna eller i en mindre grupp.

En personligt anpassad verksamhet för barn som behöver mindre grupper och mer stöd. Vi är två handledare och vi möter dig gärna en och en om du vill, innan du börjar i gruppen. Barnen får möjlighet att prova på 3 gånger. 

Kostnadsinfo

  • Avgift: 900kr. Medlemskap krävs, medlemsavgift inklusive olycksfallsförsäkring, 150 kr för familjemedlemskap (gäller kalenderår). 

Om deltagaren inte trivs i gruppen, eller om aktiviteten inte passar deltagaren, kan man kostnadsfritt hoppa av kursen under de tre första tillfällena och få avgiften återbetald.

Återkommande datum

  • Start: vecka 6
  • Antal tillfällen: mellan 10 till 12 gånger per termin
  • Dag och tid: onsdagar 15.00-16.00.

Vi sätter samman grupperna på lämpligt sätt när vi har träffat deltagarna. För mer information kontakta arrangör.