Vill du prova skådespeleri, teater, att stärka språket, improvisation, läsa manus? 

För mer information kontakta arrangör.