SyskonSKAP är en kreativ plattform i Stenhagen. Här får unga prova på olika konstnärliga tekniker varje vecka som keramik, måla, poesi, skulptur, tryck m.m.

  • Midi gruppen: Torsdagar kl 15.30-17.30, ålder 13-18 år.

Vi träffas i Atéljen i västra stenhagenskolan, Stenhagens kulturcentrum. SyskonSKAP är alltid gratis och ingen föranmälan krävs! SyskonSKAP drivs av Konstfrämjandet Uppland och finansieras av Uppsala kommun.

För mer information kontakta arrangör.