SyskonSKAP är en kreativ plattform i Gottsunda. Här får barn prova på olika konstnärliga tekniker varje vecka som keramik, måla, poesi, skulptur, tryck m.m.

  • Mini gruppen: Onsdagar kl 16.00-18.00, ålder 7-12 år.

SyskonSKAP är alltid gratis och ingen föranmälan krävs! SyskonSKAP drivs av Konstfrämjandet Uppland och finansieras av Uppsala kommun. Verksamhetens stöds av Rädda barnen.

För mer information kontakta arrangör.