SyskonSKAP är en kreativ plattform i Gottsunda. Här får unga prova på olika konstnärliga tekniker varje vecka som keramik, måla, poesi, skulptur, tryck m.m.

  • Midi gruppen: Tisdagar kl 16.00-18.00 (med undantag vid lov), ålder 13-18 år.

SyskonSKAP är alltid gratis och ingen föranmälan krävs! SyskonSKAP drivs av Konstfrämjandet Uppland och finansieras av Uppsala kommun. Verksamhetens stöds av Rädda barnen.

För mer information kontakta arrangör.