Kom och låna böcker, lyssna till en saga och gör roliga sommaraktiviteter på biblioteksbussen! Mer information om Biblioteksbussarnas exakta placering vid hållplatsstopp finner du här

  • För barn i alla åldrar. Ingen föranmälan.
  • Samarrangör: Lennakatten.

För mer information kontakta arrangör.