Vi skriver enkla meningar som vi låter ett datorprogram använda för att skapa bilder. Till bilderna gör vi nyhetsrubriker.

Passar från 8 år.