Undersök hur nyheter och rykten sprids och förändras när de vandrar från person till person. Vi leker en variant av viskleken med text och bild och pratar om nyheter. Passar barn från 8 år som tycker om att rita.

Ingen föranmälan. Men kom i tid till träffens start.