Anna-Karin Ako Nytell Oldeberg sjunger för de allra minsta barnen 0–3 år. Syskon är välkomna.

För mer information kontakta arrangör.