Anna-Karin Ako Nytell Oldeberg sjunger för de allra minsta barnen. Syskon är välkomna.