Simskola för barn 2 - 14 år

Upsala Simsällskap (Världen äldsta simklubb) har fortfarande platser kvar till vårens simskolor.

Kurserna är en gång per vecka under 12 veckor och bedrivs på Fyrishov.

 

För detaljer om nivåer och åldrar se vår hemsida eller ring till vårt kansli på telefon nr 018-22 21 64