I vår verksamhet Ronjabollen arbetar vi med jämställdhet- och integrationsfrågor för unga tjejer som bor i Uppsala. Ronjabollen är ett första steg att tidigt etablera ett idrottsintresse för dessa tjejer som annars inte har en naturligt ingång till idrotten.

Träningen fokuserar på lek, glädje och rörelse. Men vi arbetar också med värdegrundsövningar, där vi lyfter viktiga frågor som jämställdhet, demokrati och mångfald. Målgruppen är flickor från 8 år och upp till cirka 12 år.

  • Onsdagar 16.00-17.00.
  • Ingen verksamhet på lovdagar.

För mer information kontakta arrangör.