Vi uppmärksammar Rocka sockorna-dagen genom att rita sockor. Teckningarna hänger vi sedan upp i biblioteket.

Om rocka sockorna:

FN har utlyst 21 mars till Världsdagen för Downs syndrom. Syftet med dagen är att öka allmänhetens medvetenheten om Downs syndrom. I Sverige och i flera andra länder uppmärksammar man dagen med att Rocka sockorna. Genom att ta på dig olika strumpor är du med på att uppmärksamma människor med Downs syndrom och slår ett slag för alla människors lika värde och rättigheter.

  • Kostnadsinfo: Gratis.

För mer information kontakta arrangör.