Vår litteraturcirkel är en plats för diskussion och utbyte kring böcker och teori. Bokvalet är fritt – alla behöver inte läsa samma bok, även om det går att ordna. Böcker kan du låna på Bibliotek Uppsala och RFSL Uppsalas eget bibliotek. För unga och vuxna.

Vi nås lättast genom kanalen #queer-reading-circle på den allmänna Discord-servern. Vi kan även nås via mejl: uppsala@rfsl.se. Samarrangörer: RFSL och Studiefrämjandet.

För mer information kontakta arrangör.