Filmvisning för barn upp till 6 år och deras vuxna.

  • Fredagar kl. 14.00-15.00
  • Vi bjuder på popcorn! Drop-in.

För mer information kontakta arrangör