Kom och sjung julsånger tillsammans med Anna-Karin Ako Nytell Oldeberg.

  • Passar för alla åldrar, stora som små.  
  • Ingen föranmälan, men begränsat antal platser.