I skogen lever många olika organismer, inte bara träd. Det som växer eller lever i skogen berättar faktiskt mycket om den och dess historia. Om den funnits under lång tid och fått stå relativt orörd, om den påverkats av brand, om den betats av kreatur eller brukats av oss människor.

En del arter berättar mer än andra, de som är lite kräsnare och behöver något särskilt för att trivas. Dessa arter, signalarter, visar att skogen är full av liv. Svampar, mossor och lavar är bra signalarter eftersom de ofta är lätta att hitta, känna igen och växer året om.

I vårt tema LEVANDE SKOGAR får du bekanta dig med några av skogens vanliga och ovanliga arter och vad de kan lära oss om skogen. Aktiviteter i museet på lördagar och söndagar:

I september – Vad är svampar bra för?

KL. 11.30 OCH KL. 14.30: SVAMPSNACK Vi berättar om svamparnas liv och vilka uppgifter de har i skogen. Vissa svampar är goda att äta – men vad kan man göra med sådana som inte kan ätas?

DROP-IN HELA DAGEN: Svampfärgning. Visste du att man kan färga garn med hjälp av svampar? Testa själv att skapa en garntofs och färga den med svampfärg!

I oktober – Häng med på en aktivitet om mossor och lavar!

KL.11.30 OCH KL. 14.30 : MOSSIGT PRAT Vad är det för skillnad på mossor och lavar och hur känner man igen några av våra vanligaste arter? Lyssna på vår mossiga presentation och lär känna några av de mossor och lavar du kan hitta i skogen. Lös vår kluring med en hemlig mossa eller lav och se vad du lärt dig.

DROP-IN HELA DAGEN: Gör ett eget kort med din favorit mossa/lav och ta med hem. Under hela temat: Utställning –

VILKA BOR I SKOGEN? med fotografier tagna av Samuel Persson (@samuels_pix) OBS! Startar på Kulturnatten 9/9

Föredrag – Anders Dahlberg (SLU) berättar om det hemliga livet i skogen, 18/10 kl.18.30

För mer information kontakta arrangör.