Kom och bygg med bibliotekets lego! Drop in hela eftermiddagen.