Gratis dansverksamhet för förskoleklassare till åk 4 i biosalongen Stavby skola. Ingen föranmälan krävs. Kostnadsfritt. 

Varje tisdag (ej höstlovet v.44).

  • Tisdag kl 13.45-14.15 åk 2-4
  • Tisdag kl 14.15- 14.55 fsk-åk 1

För mer information kontakta arrangör.