Under sommaren håller SyskonSKAP KonstLOV för och unga i Stenhagen! Under två veckor kommer vi att skapa tillsammans med våra pedagoger. För unga 13-18 år.

Under två dagar kommer en professionell konstnär att leda workshop. Vi avslutar KonstLOV med en mini utställning. Vi kanske jobbar utomhus men samlas alltid i ateljén innan vi går ut.

  • Konstkollot är gratis och vi bjuder på fika.
  • Drop-in. Du behöver inte anmäla dig.

För mer information kontakta arrangör.