Innebandy barngrupp är en kurs i innebandy för barn 8-12 år med funktionsnedsättning som är i behov av extra stöd. Spela i liten grupp med duktiga ledare som leder övningar och matcher. Alla får idrotta är öppet både för nya spelare och för de som har lite erfarenhet av att spela

  • Avgift: 900kr plus medlemsavgift inklusive olycksfallsförsäkring. Medlemsavgiften 150kr/familj (gäller kalenderår)

För mer information kontakta arrangör.