Spela i liten grupp med duktiga ledare som leder övningar och matcher. Alla får idrotta är öppet både för nya spelare och för de som har lite erfarenhet av att spela.

  • Kostnadsinfo: Avgift: 900 kr plus medlemsavgift inklusive olycksfallsförsäkring. Medlemsavgiften 150kr/familj (gäller kalenderår).

Om deltagaren inte trivs i gruppen, eller om aktiviteten inte passar deltagaren, kan man kostnadsfritt hoppa av kursen under de tre första tillfällena och få avgiften återbetald.

För mer information kontakta arrangör.