Kom och skapa med Designlabbet! Vi återbrukar, designar, målar, tecknar, slöjdar och experimenterar i olika tekniker och material. Designlabbet är en öppen verksamhet arrangerad av Studiefrämjandets Kulturskola med stöd av Uppsala kommun. Vi träffas 15 gånger/termin och har öppet även under höstlovet, v.44.

  • För årskurs 1-3
  • Anmäl ditt barn på plats eller via www.studyalong.se/studieframjandet. Sök på inriktning Konst och hantverk/Designlabbet.
  • Man kan komma till träffarna även om man inte är föranmäld. Då behöver vi ha telefonnummer till målsman samt veta om ditt barn får gå hem själv eller hämtas av anhörig/bekant. Lämna även telefonnummer för den som ska hämta.
  • Vi ansvarar för ditt barn under träffarna och det viktigt att vi kan komma i kontakt med förälder eller ansvarig för hämtning om något skulle inträffa och säkerställa en trygg hemgång för ditt barn.
  • Alla deltagare är försäkrade när de är hos oss.

För frågor, kontakt arrangör