Kom och upptäck, skapa, designa, återbruka, skulptera, teckna, slöjda, måla och pyssla!

Designlabbet är en öppen verksamhet arrangerad av Studiefrämjandets Kulturskola med stöd av Uppsala kommun. Vi träffas 15 gånger/termin och deltagarna är välkomna att medverka de gånger de kan/vill.

Man kan komma till träffarna även om man inte är föranmäld. Då behöver vi ha telefonnummer till målsman samt veta om ditt barn får gå hem själv eller hämtas av anhörig/bekant. Lämna även telefonnummer för den som ska hämta. Vi ansvarar för ditt barn under träffarna och det viktigt att vi kan komma i kontakt med föräldrar/hämtningsansvariga om något skulle inträffa och säkerställa en trygg hemgång för ditt barn. Alla deltagare är försäkrade när de är hos oss.

  • Varje måndag 15:30-18:00 med undantag påsklovet v.14 och 1/5.

För mer information kontakta arrangör.