Kom och skapa med Designlabbet! Vi återbrukar, designar, målar, tecknar, slöjdar och experimenterar i olika tekniker och material.

Designlabbet är en öppen verksamhet arrangerad av Studiefrämjandets Kulturskola med stöd av Uppsala kommun. Vi träffas 15 gånger/termin. På sportlovet (v.8) och påsklovet (v.14) har vi varierande öppettider. Håll utkik på vår hemsida.

  • Varje tisdag 14.00-16.30 med undantag av 20/2 2024 och 2/4 2024 (Skollov)

Man kan komma till träffarna även om man inte är föranmäld. Då behöver vi ha telefonnummer till målsman samt veta om ditt barn får gå hem själv eller hämtas av anhörig/bekant. Lämna även telefonnummer för den som ska hämta. Vi ansvarar för ditt barn under träffarna och det viktigt att vi kan komma i kontakt med förälder eller ansvarig för hämtning om något skulle inträffa och säkerställa en trygg hemgång för ditt barn. Alla deltagare är försäkrade när de är hos oss.

Man kan även fylla i en intresseanmälan på www.studyalong.se/studieframjandet. Sök på inriktning Konst och hantverk/Designlabbet. 

För mer information kontakta arrangör.