Kom och upptäck, designa, återbruka, teckna, slöjda och skapa! För barn och ungdomar 10-20 år (2 åldersgrupper) med en kognitiv funktionsnedsättning.

  • Ingen föranmälan, men begränsat antal platser. 

För mer information kontakta arrangör.