Kom och skapa med Designlabbet! Vi återbrukar, designar, målar, tecknar, slöjdar och experimenterar i olika tekniker och material. Designlabbet är en öppen verksamhet arrangerad av Studiefrämjandets Kulturskola med stöd av Uppsala kommun. Denna grupp är lugn och anpassad för dig med funktionsvariation. Från 13 år.