Kom och sjung, dansa och spela teater, du behöver inte välja! Genom olika övningar och lekar tränas du i de olika uttrycken. Du får även öva upp din förmåga i socialt samspel och samarbete, utveckla ditt självförtroende och du får vana att uppträda inför en publik.

Vi anpassar nivån efter gruppen men även en del individuellt. Varje termin avslutas med en föreställning som visas upp för föräldrar.

  • Varje fredag kl.17.00 -19.00

För mer information kontakta arrangör.