På torsdagar har Kulturhuset Grand riktad fritidsverksamhet för högstadie- och gymnasieungdomar i behov av särskilt stöd. Under hela eftermiddagen och kvällen är caféet och vår ovanvåning öppen. Där har vi olika former av pyssel och spel. Det går såklart också bra att bara komma och ta en fika eller umgås med kompisar. Om du spelar något instrument eller vill prova på har vi ett musikrum som du kan låna. 

Varje tillfälle erbjuds någon särskild aktivitet. Det kan vara till exempel disco, måleri, karaoke, dans eller prova på att spela instrument. Du behöver inte anmäla innan att du tänker komma till Café Trädgården. Du får komma och gå som du vill under våra öppettider, du bestämmer själv hur länge du vill stanna.

Du bestämmer själv vad du vill vara med på och inte. Alla som är på Café Trädgården deltar efter sin förmåga. Det kan vara att vilja höra sin favoritlåt på karaoken utan att sjunga. Att bara gå till aktiviteten och sitta vid sidan eller att inte vara med alls.

Mer information:
Café trädgården är för ungdomar i behov av särskilt stöd i högstadie- och gymnasieålder (13-21 år). Du kanske t.ex. har en autismdiagnos, ADHD eller intellektuell funktionsnedsättning. Besökarna kan ha med sig ledsagare, föräldrar eller personal från korttidsboende/boende, men man kan också komma själv.